Historia II Wojny Światowej 23: Arnchem - O jeden most za daleko [DVD]

Operacja \"Market Garden\" w zaand#322;oand#380;eniach sztabu sojuszniczego miaand#322;a skróciand#263; wojnand#281; dziand#281;ki szybkiemu, niespodziewanemu opanowaniu mostów na Renie. Zadanie to przypadand#322;o sojuszniczym jednostkom powietrzno desantowym. Mimo sprzeciwu niektórych oficerów,...